::: Nastavit stránky jako domovské stránky :::  Přidat stránky do odkazů k Vašim oblíbeným  :::  Úvodní strana  :::  E-mail  :::  Mapa stránek  :::

  Dnes je
 

Cyklistická doprava

  Opavou na kole
  Cyklistická doprava
  Zprávy,články,informace
  Ke stažení
  Odkazy
  Fotogalerie
  Kontakt

Cyklisté vítáni

Předpověď počasí pro Opavu

Zdroj: www.meteopress.cz

Jaké je aktuální počasí v Opavě najdete zde!

Ikonka na Vaše stránky

OPAVOUNAKOLE.info

Kód pro Vaše stránky

Návštěvnost stránek

TOPlist

Home > Cyklistická doprava > Dopravní značení pro cyklisty > Ostatní dopravní značení pro provoz cyklistů

 

Ostatní dopravní značení pro provoz cyklistů

 

Zákazové dopravní značky


dopravní značka č. B 1

Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)

Značky č. B 1 se užívá ke stanovení zákazu vjezdu pro všechny druhy vozidel (samozřejmě i cyklistů).


dopravní značka č. B 8

Zákaz vjezdu jízdních kol

Značky č. B 8 se užívá zejména k vyloučení provozu jízdních kol v zájmu bezpečnosti silničního provozu a zejména v případech, kdy je pro provoz cyklistů určena jiná trasa (např. je v blízkosti stezka pro cyklisty). Značka nezakazuje vedení jízdního kola.


dopravní značka č. B 11

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

Značky č. B 11 se užívá především v případech, kdy je žádoucí vyloučit provoz motorových vozidel v zájmu vytvoření příznivých podmínek pro cyklistickou dopravu, pro dopravní zklidnění, ochranu životního prostředí, apod.


dopravní značka č. B 24a

Zákaz odbočování vpravo

Značky č. B 24a se užívá ke stanovení zákazu odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na místo ležící mimo pozemní komunikaci, lesní nebo polní cestu anebo jinou účelovou pozemní komunikaci. Užitím dodatkové tabulky č. E 9 „Druh vozidla“ lze např. zákaz omezit jen na vyznačený druh vozidla. Platnost zákazu lze rovněž omezit časově užitím dodatkové tabulky č. E 12 „Text“, apod.
dopravní značka č. B 24b

Zákaz odbočování vlevo

Značky č. B 24b se užívá podle stejných zásad jako značky č. B 24a.

   

Příklady značení:

značka B 24b s dodatkovou tabulkou E 12 "Mimo "
   

značka B 24a s dodatkovou tabulkou E 12 "Mimo cyklisty"

   
   

Příkazové dopravní značky


dopravní značka č. C 14a

Jiný příkaz

Značkou č. C 14a se stanovuje stručným nápisem uvnitř značky jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou značkou. Značkou č. C 14a je možno ukládat příkazy jednotlivým skupinám účastníků provozu, např. cyklistům („Cyklisto, sesedni z kola“, „Cyklisto, užij podjezdu“, apod.) nebo chodcům ("Chodci, přejděte na druhý chodník", "Přecházej po přechodu", apod.). Způsob a místo umístění značky č. C 14a vyplývá z obsahu příkazu a jeho určení pro jednotlivé účastníky provozu. Není-li zřejmé, kterým směrem se nachází objekt, k němuž se příkaz vztahuje (např. podchod, nadchod, stezka), doplňuje se značka č. C 14a v dolní části šipkou nebo se užije dodatkové tabulky č. E 7a nebo č. E 7b „Směrová šipka“.

 

dopravní značka č. C 14b

Konec jiného příkazu

Značkou č. C 14b se ukončuje platnost příkazu vyjádřeného značkou č. C 14a.

 

Příklady značení:

značka C 14a s dodatkovou tabulkou E 7b "Směrová šipka"

dopravní značka č. C 2f

Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo

Značkou č. C 2f se přikazuje směr jízdy vpravo a vlevo.

   

Příklady značení:

značka C 3a s dodatkovou tabulkou E 12 "Mimo "
   

značka C 2c s dodatkovou tabulkou E 12 "Mimo cyklisty"
   

Tak jako uvedený příklad značení lze kombinaci provést u všech dopravních značek přikazujících směr jízdy C 2a,b,c,d,e,f a C 3a,b.


   
   

Informativní dopravní značky


dopravní značka č. IP7

Přejezd pro cyklisty  

Značkou č. IP7 se označuje přejezd pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou č. V8 "Přejezd pro cyklisty" především na místech, kde by jej řidič jinak neočekával. Značky se užívá k označení každého přejezdu mimo obec, v obci zpravidla k označení přejezdu situovaného mimo křižovatku. Značkou č. IP 7 se zpravidla neoznačuje přejezd na křižovatce, na které je provoz řízen světelnými signály. Značka č. IP 7 se umísťuje bezprostředně před přejezdem pro cyklisty. Pokud je přejezd pro cyklisty situovaný mimo křižovatku vybaven SSZ, umísťuje se značka č. IP7 nad základní návěstidlo. V případě potřeby lze značku opakovat i nad vozovkou.


 
 

nahoru nahoru

 

Aktualizace dne: 15.02.2013

 
 

kliknutím se se objeví předpověď pro Ostravu

Autor stránek: Dušan Vaculčík

copyright  2005 © opavounakole.info